Përvoja Jonë

Bajram Mehmeti, Iliria Finance

Your Content Goes Here

Alban Mehmeti, Iliira Finance

1. Konsulencë Financiare

Për çdo ndërmarje ose profesionist që dëshiron te hapë një aktivitet të ri ofrojmë konsulencë në lidhje me rentabilitetin e projektit.

2. Shërbimet e Përkthimit

Te ne, përkthimet tuaja bëhen nga profesorët e gjuhës frënge. Përkthimet tuaja do të jenë të cilësisë së lartë dhe në kohën e duhur.

3. Shërbime Kontabiliteti

Ne ofrojmë për klientët tanë përgatitjen e librave kontabël dhe pasqyrave financiare në përputhje me standardet më të larta.

4. Kredi

Për ju do të gjejmë ofertë të përshtatshme. Kërkesa juaj do të trajohet menjëherë dhe përgjegjen do ta keni brenda ditës.

5. Sigurimet

Me ju në çdo kohë. Ju propozojmë produkte të sigurimeve të më tepër se 20 kompanive dhe instituteve të sigurimeve.

Jemi këtu për të përkrahur biznesin tuaj!

Ju ofrojmë shërbimet më profesionale në treg.